Mokslas ir akademinė psichologija

DSC02245

Greitai bus 20 metų, kaip intensyviai sąveikauju su mokslu ir akademine psichologija. Šios disciplinos moko kritiškumo – neskubėti priimti girdimų teiginių už gryną pinigą, atsirinkti, kas ir kaip gali būti patikrinama. Taip pat sistemingai mąstyti ir aiškiai dėstyti mintis. Kai bandome kitiems paaiškinti, ką turime omenyje, patys turime aiškiau suprasti. Dažnai to kritiškumo ir „aistros matuoti“ šiuolaikinėje psichologijoje, mano manymu, yra net per daug. Daug kas gyvenime yra neišmatuojama. Pasaulį į priekį veda drąsuoliai, vedami savo tikėjimo. O kai per daug tikime skaičiais, dažnai nebematome to, kas svarbiausia. Tačiau sveikas kritiškumas šiuolaikiniame informacijos pertekliaus pasaulyje yra be galo svarbus, todėl mokslas visada turės savo svarbią vietą šviečiant visuomenę ir skirstant informacijos pelus nuo grūdų.

2010 m. apsigyniau daktaro disertaciją tema „Akių konkurencijos ir dviprasmių figūrų suvokimo laikinės savybės“. 2012-2014 m. podoktorantūros stažuotėje tyrinėjau temą „Protinis nuovargis: veiksniai, įvertinimo metodai ir būsenų diferenciacija“. Domėjausi taikomąja psichofiziologija ir ypač viena iš jos sričių – biologinio grįžtamojo ryšio metodu. Darbas psichofiziologijos ir psichofizikos srityse leido man geriau suprasti įvairių matavimų galimybes psichologijoje ir mokslo santykį su menu, medicina, dvasinėmis praktikomis ir kitomis kūno ir psichikos ryšius akcentuojančiomis sritimis. Šios temos padėjo man susieti laboratorinius tyrimus su klinikine praktika ir kasdienybe.

Universitete dėsčiau ar dėstau tokius kursus (iš viso beveik 2000 val.):

Psichologijos įvadas

Psichologijos tyrimo metodai: eksperimentas

Pažinimo psichologija: dėmesys

Socialinių įgūdžių praktikumas

Psichologijos praktikumas: jutimas ir suvokimas

Kūrybos psichologija

Kūrybiškumo ugdymas

Kelerius pirmuosius dėstymo metus gaudavau vis naujus kursus, kuriuos turėjau paruošti. Tai kainavo daug laiko ir energijos, nes į kiekvieną temą reikia įsiskaityti, o medžiagos paruošimas suryja daug laiko. Tačiau dėstymo patirtis labai vertinga. Mokausi atsirinkti, ką noriu perteikti studentams, tiksliau išreikšti savo mintis, laisviau jaustis viešo kalbėjimo situacijose. Ir sistemingiau ruoštis, ir drąsiau improvizuoti netikėtose situacijose.

Atgal